Thẻ: Cách treo cờ Phật Giáo

Treo cờ Phật giáo thế nào cho đúng?
Treo cờ Phật giáo thế nào cho đúng?

Thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại vấn đề treo cờ Phật giáo một cách nghiêm túc, phải có hiểu biết để treo đúng để làm tôn vinh hình ảnh của Phật giáo nước nhà trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Nguồn gốc Lá cờ Phật giáo ta thấy ngày nay ra đời vào năm 1880 ở Tích Lan (Sri Lanka). Người có ý...
Đọc Thêm