Thẻ: Ý nghĩa cờ Phật Giáo

Nguồn gốc và Ý Nghĩa của Lá Cờ Phật Giáo
Nguồn gốc và Ý Nghĩa của Lá Cờ Phật Giáo

Cờ Phật Giáo, trước hết là biểu trưng tinh thần thống nhất của Phật tử trên toàn thế giới. Cờ Phật Giáo còn tượng trưng cho niềm Chánh tín và sự yêu chuộng hòa bình của mọi người con Phật… I .- Nguồn gốc: Người phác họa ra lá cờ Phật Giáo Thế Giới là ông Henry Steel Olcott, sinh ngày 2-8-1832 tại New Jersey...
Đọc Thêm