Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Nông – Hoa cài áo đại biểu – Hoa cài áo hội nghị

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc

Tỉnh Đắk Nông có 07 huyện và 01 thị xã, 71 xã, phường, thị trấn (trong đó có 61 xã) và 789 thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố. Dân số toàn tỉnh có 622.168 người, gồm 40 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào các DTTS có 202.360 người, chiếm 32,52% so với tổng dân số toàn tỉnh.

Theo Báo cáo chính trị, sau 5 năm thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), tỉnh Đắk Nông đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực giảm nghèo và xây dựng Nông thôn mới. Diện mạo nông thôn, miền núi đã thực sự khởi sắc, đời sống của đồng bào các DTTS được nâng lên.

Tính đến ngày 30/6/2019, toàn tỉnh đã có 16/61 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 13,16 tiêu chí/xã. Trong lĩnh vực giảm nghèo, số hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm xuống còn 13,51% và 6,23% hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh hiện tăng lên 45,5 triệu đồng/người/năm, khu vực nông thôn đạt 29,98 triệu đồng/người/năm. Giai đoạn 2014-2020, từ nguồn vốn Chương trình 135, tỉnh Đắk Nông được Trung ương phân bổ tổng kinh phí 283 tỷ đồng đầu tư xây dựng 425 công trình. Trong 5 năm qua, Đắk Nông đã được bố trí 4,5 tỷ đồng thực hiện các chính sách đối với đội ngũ Người có uy tín…

Mục tiêu đến năm 2024, tỉnh Đắk Nông phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người vùng DTTS tăng gấp 1,5 lần so với thu nhập hiện nay; tỷ lệ giảm nghèo hàng năm 4-5%; giảm 30% số xã đặc biệt khó khăn và 50% số thôn đặc biệt khó khăn so với hiện nay; 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 90% xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn Nông thôn mới…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải đánh giá cao những thành quả chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc, đặc biệt là sự cố gắng, phấn đấu vươn lên của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đề nghị tỉnh Đắk Nông tìm giải pháp, kế hoạch phát triển lâu dài cho miền núi và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên nguồn lực thực hiện các chính sách dân tộc. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, quan tâm các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế vùng sâu, vùng xa. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, các gương điển hình tiên tiến, lao động giỏi, phát huy vai trò Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS…

Đoàn đại biểu của tỉnh Đắk Nông dự Đại hội Đại biểu DTTS toàn quốc lần thứ II

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019; tặng 35 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc Việt Nam và 01 căn nhà tình nghĩa cho hộ dân tộc Sán Dìu ở huyện Krông Nô. Tại Đại hội, Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông tặng 03 căn nhà đại đoàn kết cho 03 hộ đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 13 tập thể 22 cá nhân.

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư, thống nhất bầu 15 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II tại Hà Nội.

Lê Hường (Báo DT&PT)

 Nguồn: www.cema.gov.vn

Tin Liên Quan