Cờ Để Bàn - Cờ Ký Kết

Cờ để bàn đế gỗ, cờ để bàn đế inox